top of page

Bydd CRICC yn cymryd pob cam i sicrhau bod y delweddau hyn yn cael eu defnyddio at y dibenion

eu bwriadwyd yn unig. Os byddwch yn dod yn ymwybodol bod y delweddau hyn yn cael eu defnyddio'n 

amhriodol, rhowch wybod i ni ar unwaith.


Rhoddaf ganiatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio o fewn y clwb at ddibenion arddangos.


Rhoddaf ganiatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio mewn cyhoeddiadau printiedig eraill.


Rhoddaf ganiatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio ar wefan y clwb.


Rhoddaf ganiatâd i lun fy mhlentyn gael ei ddefnyddio ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y clwb.


Rhoddaf ganiatâd i fideo o fy mhlentyn gael ei ddefnyddio ar wefan y clwb.

Rhoddaf ganiatâdd i fideo o fy mhlentyn gael ei ddefnyddio ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol
y clwb.


Rhoddaf ganiatâd i fideo o fy mhlentyn gael ei ddefnyddio at ddibenion hyfforddi neu ddadansoddi.


CRICC will take all steps to ensure these images are used solely for the purposes for which they are
intended. If you become aware that these images are being used inappropriately, please inform us
immediately.


I give permission for my child's picture to be used within the club for display purposes.


I give permission for my child's picture to be used in other printed publications.


I give permission for my child's picture to be used on the clubs website.


I give permission for my child's picture to be used on the clubs social media pages.


I give permission for a video of my child to be used on the clubs website.


I give permission for a video of my child to be used on the clubs social media pages.


I give permission for a video of my child to be used for training or analysis purposes.

bottom of page