top of page
CRICC
CAERDYDD
img_3627jpg_40866905583_o.jpg
img_3558jpg_47833473521_o.jpg

Amdanom ni

Mae CRICC (Clwb Rygbi Ieuenctid Cwins Cymraeg CAERDYDD) yn darparu awyrgylch groesawgar i blant Caerdydd ddysgu a chwarae rygbi trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn annog rygbi agored, rhedegog fel rhan greiddiol o ethos y clwb.

Ers y cychwyn rydym wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda rhai cyn-chwaraewyr nodedig.

bottom of page