top of page
CRICC
CAERDYDD

Mae CRICC (Clwb Rygbi Ieuenctid Cwins Cymraeg) CAERDYDD yn darparu amgylchedd croesawgar i blant Caerdydd ddysgu a chwarae rygbi trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn annog rygbi agored, rhedegog fel rhan greiddiol o ethos y clwb.

Ers y cychwyn rydym wedi tyfu mewn cryfder flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda rhai cyn-chwaraewyr nodedig.

Jamie Roberts
Manon Johnes
Seb Davies
Ioan Lloyd
Rhys Patchell
Max Llewellyn
Theo Cabango
Teddy Williams
bottom of page