top of page

Timoedd

IMG-20220220-WA0000.jpg
img_3686jpg_32889611557_o.jpg
img_3627jpg_40866905583_o.jpg

Mae CRICC Caerdydd yn cynnal timoedd o dan 6 (Blwyddyn 1) hyd at dan 16 (Blwyddyn 11) gyda gwirfoddolwyr yn darparu'r hyfforddiant. Mae croeso i ferched a bechgyn ymuno â thim ac yn yr oedrannau hŷn bydd merched yn gallu symud ymlaen ymhellach trwy ein perthynas â thim Merched Cwins Caerdydd, sy'n chwarae ar yr un maes â ni.

 

Os hoffech chi wneud ymholiadau ynglŷn â chofrestru eich plentyn, cysylltwch â rygbi.cricc@gmail.com gan nodi blwyddyn ysgol eich plentyn neu dilynwch y linc sydd yma

Ar gyfer pob rhiant sy'n dymuno gwirfoddoli, dylent allu cyfathrebu â'r chwaraewyr trwy gyfrwng y Gymraeg a bod yn barod i fynychu cwrs hyfforddi URC a chwblhau gwiriad DBS.

DAN 6: Rygbi tag

BLWYDDYN 1

Rheolwr: Iestyn Hampson-Jones
Ebost: iestynhj1983@gmail.com
Ffôn Symudol: 07717 662295

DAN 7:Rygbi tag

BLWYDDYN 2

Rheolwr: Andrew Thomas

Ebost: andrewthomas984@gmail.com

Ffôn Symudol: 07508 174336

DAN 8: Rygbi tag

BLWYDDYN 3

Rheolwr: Tom Jones
Ebost: hangriggs@gmail.com
Ffôn Symudol:  07481 135688

DAN 9 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 4

Rheolwr: Hefin Thomas
Ebost: hefin@mattoidz.com
Ffôn Symudol:  07811 450689

DAN 10 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 5

Rheolwr: Gethin Davies
Ebost: gethinrdavies@hotmail.co.uk
Ffôn Symudol:  07508 116995

DAN 11 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 6

Rheolwr: Andrew Davies
Ebost: andrew.frances@hotmail.co.uk
Ffôn Symudol:  07951 314132

DAN 12 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 7

Team Manager: Richard Newis
Ebost: richard8newis@gmail.com
Ffôn Symudol:: 07852 972704

DAN 13 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 8

Team Manager: Rhys Williams
Ebost: rhys_williams88@hotmail.com
Ffôn Symudol: 07525 066639

DAN 14 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 9

Team Manager: Rob Deane
Ebost: rj_deane@hotmail.com
Ffôn Symudol: 07734 437301

DAN 15 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 10

Team Manager: Rhys Williams
Ebost: rhys_williams88@hotmail.com
Ffôn Symudol: 07525 066639

DAN 16 : Rygbi corfforol

BLWYDDYN 11

Team Manager: Chris Coles
Ebost: chrisccoles13@hotmail.co.uk
Ffôn Symudol: 07581 705225  

bottom of page