top of page
CRICC
CAERDYDD

Mae CRICC (Clwb Rygbi Ieuenctid Cwins Cymraeg CAERDYDD) yn darparu amgylchedd croesawgar i blant Caerdydd ddysgu a chwarae rygbi trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn annog rygbi agored, rhedegog fel rhan greiddiol o ethos y clwb.

Ers y cychwyn rydym wedi tyfu mewn cryfder flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda rhai cyn-chwaraewyr nodedig.

Max Llewellyn

IMG_0820.png
IMG_0010.jpg

Rhys Patchell

cdf-181221-harlequins-v-cardiff46-23301.jpg

Theo Cabango

IOAN.jpg
_123275694_jamie_roberts_huw_wales.jpg

Jamie Roberts

images.jpg

Manon Johnes

download.jpg

Jac Lloyd

bottom of page