top of page

'Rwy'n derbyn ac yn deall nad yw'r Cwmni na'i swyddogion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw olygwyr, risg neu wel'd i'w ymarfer neu gêmau ble bynnag y maent yn rheoli. Rwy'n cytuno i gadw at y penderfyniadau CRICC CAERDYDD CYF

Maen cadarnhau bod yr aelod yn mynd i ysgol Gymraeg ei hiaith, yn dysgu Cymraeg neu'n gallu siarad Cymraeg.

 

Yr wyf wedi cymryd cyfarwyddiadau sy`n effeithio ar ei g/allu i chwarae'n ddiogel .

Rwy'n ardystio y bydd yr aelod ac unrhyw un sy'n cyd-fynd â'r aelod yn cydymffurfio â chod URC:  

 

Penfras URC

Hoffwn i fy mhlentyn ymuno â CRICC CAERDYDD CYF . Rwy’n derbyn ac yn deall na all y cwmni na’i swyddogion dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, damwain neu anaf i’m plentyn sut bynnag y’i hachosir yn ystod hyfforddiant neu mewn gemau lle bynnag y caiff ei chwarae. Cytunaf i gadw at reolau a phenderfyniadau CRICC CAERDYDD CYF.

Mae'r aelod yn mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg, yn dysgu Cymraeg neu'n siarad Cymraeg.

Cadarnhaf fy mod wedi datgelu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar ei allu i chwarae rygbi yn ddiogel. 

Cadarnhaf y bydd yr aelod ac unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r aelod yn cydymffurfio â chod ymddygiad URC: 

 

Cod ymddygiad URC

bottom of page